Sea Aquarium Curacao

Het Curaçao Sea Aquarium is actief bezig met onderzoeksprojecten gerelateerd aan het leven in de zeeën en oceanen rondom Curaçao. Het Sea Aquarium biedt alle faciliteiten voor het uitvoeren en faciliteren van marien biologisch-gerelateerd onderzoek. Er is tevens een onderzeeër geschikt voor onderzoek aanwezig op het Sea Aquarium Park en een spectaculair koraalrif bevind zich op steenworp afstand van het Sea Aquarium. Het Sea Aquarium werkt samen met verschillende instituten en stichtingen van over de hele wereld, door het faciliteren van onderzoeksprojecten en het delen van kennis.

Het Smithsonian Instituut
Het Smithsonian Instituut is ’s werelds grootste museum en onderzoekscomplex, met 19 musea, 9 onderzoekscentra en meer dan 140 geaffilieerde musea verspreid over de hele wereld.  Het SI is gericht op de biodiversiteit en bestudeert verschillende aspecten van de samenleving en ecosystemen. De onderzoekers van het SI verzamelen, identificeren en classificeren nieuwe en verschillende soorten met als doel het begrijpen van de biodiversiteit van het mariene ecosysteem. 
Het Curaçao Sea Aquarium faciliteert onderzoeksprojecten geïnitieerd door het Smithsonian Instituut, zoals DROP en ARMS.

saveprotect-smithsonian2

 

 

Deep Reef Observation Program (DROP) Het doel van DROP is de ecologie en interactie van diepe riffen met de rest van het milieu. Er is veel bekend over riffen tot ongeveer 100 voet diep, maar bijna alles wat zich daar beneden afspeelt is nog steeds deels een mysterie.  Bijvoorbeeld de Red Snapper (een commercieel belangrijke vis als voedsel) leeft tussen 400 en 800 voet diep. Er is weinig bekend over deze soort omdat hun ecologie samenhangt met het ecosysteem van diepe riffen.
Gezien de ongekende druk en gevaren van technisch diep duiken is het moeilijk om deze ecosystemen te monitoren.

Onderzoekers van het Smithsonian Instituut komen naar Curaçao om de Curasub van Substation te gebruiken voor hun onderzoeksprojecten. Hierdoor zijn zij in staat om af te dalen naar diepten van 1000 voet, om daar vervolgens vissen en andere organismen te verzamelen en fotograferen die zich bevinden op verschillende diepten rond het rif. De onderzoekers gebruiken de laboratorium voorzieningen van het Sea Aquarium om de soorten te identificeren en classificeren.  Monsters worden gestuurd naar het Smitshonian Instituut in de V.S. om ze te testen op DNA en verder te onderzoeken.

Een ander onderzoeksproject, geïnitieerd door het Smithsonian Instituut, is het Autonomous Reef Monitoring Structure project (ARMS). Een kleine complexe constructie wordt op het rif geplaatst op verschillende diepten. Organismen die rondzwemmen en dwarrelen op deze diepten zullen deze constructie als schuilplaats gebruiken en zich er opvestigen.  Dit geeft onderzoekers een goed beeld over welk soort organismen ronddwarrelen in het water op verschillende diepten en welke diersoorten deze constructies zullen gebruiken als schuilplaats. (lees meer: http://ocean.di.edu/blog/uncovering-biodiversity-arms-and-submarien-claw

saveprotect-deepreefcoral

 

 

Sea Turtle Conservation Program
Het Curaçao Sea Aquarium werkt samen met Sea Turtle Conservation Bonaire (www.bonaireturtles.org) and WIDECAST om data te verzamelen over deze dieren. Zeeschildpadden zijn rifbewoners die iedereen leuk vind om tegen te komen tijdens het duiken of snorkelen. Het Sea Turtle Conservation project verzamelt data van zeeschildpadden rondom Curaçao en Bonaire. De schildpadden worden gemerkt en geïdentificeerd met als doel het verkrijgen van meer inzicht in hun verplaatsing en populaties.

Ook biedt het Curaçao Sea Aquarium een tehuis aan gewonde zeeschildpadden die gered zijn. Deze zeeschildpadden worden naar het Sea Aquarium gebracht waar ze alle (medische) zorg en aandacht krijgen tot ze weer gezond en sterk genoeg zijn om terug te keren naar de zee. Voordat ze worden vrijgelaten worden ze gemerkt, geïdentificeerd en wordt alle data verzameld om vervolgens deze schildpadden in het wild verder te kunnen observeren.

saveprotect-turtlerehabcenter

 

 

Sexual Coral Reef Reproduction (SECORE)
Secore is een onderzoeksproject gericht op het beter begrijpen van de voortplanting van bedreigde koraalsoorten en focust daarnaast op het toepassen van de opgedane kennis over rifrestoratie. Deze bedreigde koraalsoorten schieten slechts één of twee keer per jaar kuit. Dit is een unieke kans om het gedrag te observeren van deze kuitschietende koralen. Tijdens deze observatie worden reproductieve bestanddelen opgevangen en meegenomen naar het laboratorium, waar wetenschappers de reproductieve bestanddelen met elkaar samenbrengen om de koraaleitjes te bevruchten en een nieuwe generatie larven te kweken. Deze larven worden geplaatst op kleine constructies, waar ze geobserveerd en kunnen worden terwijl ze verblijven in natuurlijke omstandigheden die zich voordoen in de aquariumtanks met het open-watersysteem. Als de larven zich ontwikkeld hebben tot kleine koraaltjes worden deze constructies op het rif geplaatstmet verschillende intervallen (5 dagen, 6 maanden, een jaar, 18 maanden en 2 jaar) om de overlevingskansen te testen in een poging de meest productieve methode te vinden. 
In het Sea Aquarium is het SECORE project tentoongesteld in het midden van de Aquariumhal. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SECORE

saveprotect-secore

 

 

National Cancer Institute
In de zoektocht naar medicijnen om kanker te genezen, maken onderzoekers die verbonden zijn aan het National Cancer Institute gebruik van de onderzoeksfaciliteiten van het Curaçao Sea Aquarium. Zij richten zich daarbij ondermeer op hetgeen in de oceanen kan worden aangetroffen aan bijzondere stoffen die iets kunnen betekenen in de strijd tegen kanker. De onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld verschillende sponzen, zachte koralen, algen en andere ongewervelde zeedieren op de mogelijkeproductie van bioactieve bestanddelen. Veel van deze bestanddelen hebben namelijk eigenschappen die hen potentiële kandidaten maken voor biomedisch en farmaceutisch onderzoek. 
Daarnaast huizen in deze organismen bacteriën die allerlei stoffen produceren, waarvan sommigen in hun oorspronkelijke vorm schadelijk kunnen zijn, maar die na het bewerken ervan in medisch opzicht een bijdrage kunnen leveren in de zoektocht naar medicijnen tegen kanker.

De RV Chapman, Substation Curaçao en de faciliteiten van het Curaçao Sea Aquarium maken het mogelijk voor de onderzoekers van het National Cancer Institute om hun onderzoek tot diepten van 1000 voet te verrichten. Hierdoor wordt de kans vergroot om nieuwe potentiële medische producten te kunnen ontdekken. De onderzoeksresultaten worden gedeeld met laboratoria en medische universiteiten in de V.S. Dat maakt het Sea Aquarium, Substation en de RV Chapman deel van een cruciale schakel in het vinden van een geneesmiddel voor kanker.

saveprotect-smithsonian

 

 

UNCW
De University of North Carolina Wilmington is een Amerikaanse universiteit met uitstekende programma’s gericht op marienbiologie en marine wetenschappen. Elk jaar komen studenten en professoren naar het Curaçao Sea Aquarium om veldonderzoek te doen waarbij de deelnemers onderzoeksprojecten uitvoeren op het gebied van koraal-biologie en vis-ecologie. Hiervoor gebruiken zij het voor het Sea Aquarium gelegen rif als onderzoeksgebied. Het rif en de laboratoriumfaciliteiten van het Sea Aquarium bieden uitstekende ondersteuning voor deze unieke kansen op het gebied van educatie.

Andere onderzoeksteams van UNCW  gebruiken het rif en de laboratoria van het Curaçao Sea Aquarium om een nieuw koraalmonitorsysteem te testen. Dit is een instrument dat het mogelijk maakt voor wetenschappers om de gezondheid van koralen te bestuderen en experimenten te doen waarbij de koralen in hun natuurlijke omstandigheden verblijven. Dat is een doorbraak in de studie naar koralen op gedetailleerde schaal, zonder dat de koralen gestoord worden of weggehaald worden uit hun natuurlijke omgeving.

 

 

Substation Curaçao
Substation Curaçao is de thuisbasis van de Curasub, een gespecialiseerd bemande onderzeeër die het mogelijk maakt voor onderzoekers, filmmakers en toeristen om de ongekende diepten te ontdekken in veilige omstandigheden. De Curasub is gebouwd door Nuytco in Canada en heeft diverse druktesten ondergaan om te kunnen garanderen dat veilig te werk kan worden ge gaan op diepten van 1000 voet.  De Curasub heeft plaats voor vier passagiers en één piloot en kan tot 8 uur lang aan één stuk door werkzaamheden verrichten op grote diepten. De Curasub beschikt over een set van armen en zuigslangen om vissen, ongewervelden, sedimenten en andere bestanddelen te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. De Curasub is een kritische schakel in het uitvoeren  en faciliteren van oceanografisch- en diep rif-onderzoek.

saveprotect-substation2

 

 

IMARES
IMARES is een onderzoeksvleugel van de Nederlandse Universiteit van Wageningen, die zich richt op alle aspecten van marien biologisch onderzoek. Onderzoekers van IMARIS komen naar het Sea Aquarium om gebruik te maken van de laboratorium faciliteiten en de Curasub voor hun biodiversiteits-onderzoek. Verschillende onderzoeksprojecten zijn gericht op het bestuderen van de biodiversiteit van de diepe riffen rondom Curaçao. Specialisten in diepzee sponzen en ongewervelden gebruiken de Curasub om monsters te verzamelen die worden teruggestuurd naar IMARES in Nederland voor verder onderzoek.

saveprotect-imares